دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 0
مشاهده دوره ها
پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 22
مشاهده دوره ها
دانشکده کشاورزی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 49
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 28
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 33
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 107
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 54
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 11
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

گزارش وضعیت مهارت افزایی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش وضعیت مهارت افزایی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
  • ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معاون پژوهشی وزارت علوم اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد 78 دانشگاه در طرح پایش وضعیت دوره های مهارت...
ادامه مطلب

اولویت های پژوهشی موردنیاز نظام و جامعه اسلامی

اولویت های پژوهشی موردنیاز نظام و جامعه اسلامی
  • ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی با هدف پاسخ گویی به مسائل و نیازهای پژوهشی جامعه و نظام اسلامی در معاونت پژوهش مرکز مدیریت...
ادامه مطلب

فراخوان دوم: اولویت های پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای کشور

فراخوان دوم: اولویت های پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای کشور
  • ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی