دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 0
مشاهده دوره ها
پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 19
مشاهده دوره ها
دانشکده کشاورزی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 41
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 14
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 33
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 93
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 44
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 9
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

دریافت مجوز خلاق‌بنیان توسط شرکت دروازه وب آسیا

دریافت مجوز خلاق‌بنیان توسط شرکت دروازه وب آسیا
  • ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
شرکت دروازه وب آسیا مستقر در زیست بوم فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند و فعال در حوزه خدمات عمومی تحت وب و خدمات تخصصی پژوهشی موفق به کسب عنوان خلاق...
ادامه مطلب

دریافت مجوز دانش‌بنیان توسط شرکت نوین پرداز هوشمند رایین (رایفارم)

دریافت مجوز دانش‌بنیان توسط شرکت نوین پرداز هوشمند رایین (رایفارم)
  • ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
شرکت نوین پرداز هوشمند رایین (رایفارم) با همکاری یکی از واحدهای مستقر در زیست بوم نوآوری، فناوری و کارافرینی دانشگاه بیرجند به عنوان شرکت دانش بنیا...
ادامه مطلب

برگزاری مدرسه بهاره “یک قدم فراتر از دانشگاه”

برگزاری مدرسه بهاره “یک قدم فراتر از دانشگاه”
  • ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
اولین مدرسه بهاره  “یک قدم فراتر از دانشگاه” توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری زیست بوم نوآوری، فناوری و ک...
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی