دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 0
مشاهده دوره ها
پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 21
مشاهده دوره ها
دانشکده کشاورزی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 43
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 16
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 33
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌10
تعداد دوره ها: 107
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 46
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 11
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

برگزاری پیش رویداد جذب ایده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری پیش رویداد جذب ایده ادبیات و علوم انسانی
  • ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند...
ادامه مطلب

برگزاری پیش رویداد جذب ایده علوم

برگزاری پیش رویداد جذب ایده علوم
  • ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
زیست...
ادامه مطلب

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت
  • ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
جهت مشاهده 
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی