جدیدترین محصولات

همه محصولات

پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 10
مشاهده دوره ها
پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌7
تعداد دوره ها: 27
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 6
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌2
تعداد دوره ها: 28
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌4
تعداد دوره ها: 47
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 30
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 8
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

برگزاری دومین نشست آموزشی با موضوع " فعال سازی مکانیزیم برنامه ریزی و اجرای اقدامات در راستای حفاظت مشارکتی تالاب کجی نمکزار نهبندان "

برگزاری دومین نشست آموزشی با موضوع " فعال سازی مکانیزیم برنامه ریزی و اجرای اقدامات در راستای حفاظت مشارکتی تالاب کجی نمکزار نهبندان "
  • ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
ادامه مطلب

ایجاد شبکه دانش آموختگان دانشگاه بیرجند

ایجاد شبکه دانش آموختگان دانشگاه بیرجند
  • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
از آنجایی که دانش آموختگان هر دانشگاه سرمایه دانشگاه محسوب می شوند، دانشگاه بیرجند برآن شده است تا با ایجاد شب...
ادامه مطلب

اطلاعیه جذب و پذیرش تیم های فناور در حوزه های مختلف صنعت آب و برق

اطلاعیه جذب و پذیرش تیم های فناور در حوزه های مختلف صنعت آب و برق
  • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی