دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 0
مشاهده دوره ها
پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 19
مشاهده دوره ها
دانشکده کشاورزی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 41
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 14
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 33
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌4
تعداد دوره ها: 93
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 44
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 9
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

برگزاری مدرسه بهاره “یک قدم فراتر از دانشگاه”

برگزاری مدرسه بهاره “یک قدم فراتر از دانشگاه”
  • ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
اولین مدرسه بهاره  “یک قدم فراتر از دانشگاه” توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری زیست بوم نوآوری، فناوری و ک...
ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی «از ایده تا اجرا»

برگزاری کارگاه آموزشی «از ایده تا اجرا»
  • ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
کارگاه آموزشی «از ایده تا اجرا» صبح روز سه شنبه 10 خرداد 1401 در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی برگزار شد....
ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی «خودآگاهی شغلی»

برگزاری کارگاه آموزشی «خودآگاهی شغلی»
  • ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی