دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 0
مشاهده دوره ها
پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 22
مشاهده دوره ها
دانشکده کشاورزی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 49
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 28
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 33
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 107
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 54
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 11
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

سومین فراخوان انجام طرح پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سومین فراخوان انجام طرح پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
ادامه مطلب

اعلام فرصت مطالعاتی پژوهشگاه فضایی ایران

اعلام فرصت مطالعاتی پژوهشگاه فضایی ایران
  • ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
عناوین محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز پژوهشگاه فضایی ایران جهت فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی ب...
ادامه مطلب

لیست فرصت های مطالعاتی سازمان ملی استاندارد

لیست فرصت های مطالعاتی سازمان ملی استاندارد
  • ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
-لیست فرصت های مطالعاتی سازمان ملی استاندارد
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی