پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 11
مشاهده دوره ها
پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌5
تعداد دوره ها: 27
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 7
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌3
تعداد دوره ها: 31
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌19
تعداد دوره ها: 69
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 31
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 8
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

معرفی تصویری زمینه‌های فعالیت زیست نوآوری، فنآوری و کارآفرینی دانشگاه

معرفی تصویری زمینه‌های فعالیت زیست نوآوری، فنآوری و کارآفرینی دانشگاه
  • ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
ادامه مطلب

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان با مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان با مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
  • ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان با مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه روز ی...
ادامه مطلب

برگزاری دومین نشست آموزشی با موضوع " فعال سازی مکانیزیم برنامه ریزی و اجرای اقدامات در راستای حفاظت مشارکتی تالاب کجی نمکزار نهبندان "

برگزاری دومین نشست آموزشی با موضوع " فعال سازی مکانیزیم برنامه ریزی و اجرای اقدامات در راستای حفاظت مشارکتی تالاب کجی نمکزار نهبندان "
  • ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی