اختراعات

توپ بدمینتون سنتزی با رویکرد افزایش متغیرهای ایرودینامیک

 • مخترع: محسن محمدنیا احمدی
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۰۹۰۴
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش

 

کپسول و قرص زعفران ارگانیک organsaf(Capsule and tablet of organic saffron as anticancer)

 • مخترع: محمد علی بهدانی
 • شماره ثبت اختراع: ۲۲۲
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: زراعت

 

سر مشعل چرخش ترکیبی

 • مخترع: علی سعیدی
 • شماره ثبت اختراع: ۹۶۸۰۳
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک

 

دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی دیجیتال با عملکرد دقیق و دینامیک سریع

 • مخترع: محمد علی شمسی نژاد
 • شماره ثبت اختراع: ۹۹۰۸۷
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت

 

سس زرشک برپایه مواد اولیه کاملا گیاهی و بدون افزودنی های صنعتی و شیمیایی

 • مخترع: ناصر ولی پور مطلق
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۲۱۲۶
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: شیمی