اختراعات

مکمل افزودنی به آجر ساختمانی با استفاده از پسماند فیلتر سیگار در جهت استحکام و سبکی سازه

 • مخترع: ایمان زارعی درمیان
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۵۴۲۷
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: عمران

 

مبدل AC-DC با محدوده ولتاژ ورودی-خروجی وسیع و کنترلر FUZZY PI+D

 • مخترع: محمد علی شمسی نژاد
 • شماره ثبت اختراع: ۷۱۶۹۱
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۰/۰۷/۰۶
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت

 

وزنه متغیر بدنسازی با استفاده از تزریق سیال

 • مخترع: محمد یوسفی
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۴۵۵۱
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
 • دانشکده: علوم ورزشی

 

سنجش فشار درون گچ با استفاده از حسگرهای مقاومتی در بیماران پا چنبری

 • مخترع: محمد یوسفی
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۴۶۲۰
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش

 

توپ بدمینتون سنتزی با رویکرد افزایش متغیرهای ایرودینامیک

 • مخترع: محسن محمدنیا احمدی
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۰۹۰۴
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش