دانش بنیان

مکمل گوهر آریا اکسیر

 • رئیس شرکت: محمد حسن فتحی نسری
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • تاریخ مجوز: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
 • زمینه کاری: تولید مکمل های افزودنی به خوراک دام و طیور
 • روزنامه رسمی: 1401/06/20
 • محصولات:

شرکت دانش بنیان نوین پرداز هوشمند رایین

 • رئیس شرکت: محمد جواد توکلی
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق الکترونیک
 • تاریخ مجوز: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
 • زمینه کاری: فناوری برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: گلخانه هوشمند

شرکت دانش بنیان پویا گام آزما تجهیز

 • رئیس شرکت: محمد یوسفی
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش
 • تاریخ مجوز: ۱۴۰۱/۱۰/۰۹
 • زمینه کاری: وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: تولید دستگاهی برای ناهنجاری های تشخیص داده شده در فرد

شرکت خلاق بنیان دروازه وب آسیا

 • رئیس شرکت: حامد بیدل
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: تاریخ
 • تاریخ مجوز: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
 • زمینه کاری: خدمات عمومی تحت وب و خدمات تخصصی پژوهشی
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات:

شرکت خلاق بنیان توسعه اقتصاد آرتان شریف

 • رئیس شرکت: امیرحسین غلامی
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: تاریخ
 • تاریخ مجوز: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
 • زمینه کاری: ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: