دانش بنیان

توسعه امن چابک

 • رئیس شرکت: محمد قاسمی گل
 • نائب رئیس: محمد خدمتی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: کامپیوتر و فناوری
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
 • زمینه کاری: برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: سیستم نظارت تصویری هوشمند

دانشجویار خاوران

 • رئیس شرکت: صادق پاسبان
 • نائب رئیس: علی اصغر تقی زاده
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: کامپیوتر
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
 • زمینه کاری: تهیه و تولید محتوای آموزشی
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: محتوای آموزشی مورد نیاز بازار کار

شرکت مبین گوهر آزمای فرآور

 • رئیس شرکت: دکتر محسن مجتهدی
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: علوم دامی
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
 • زمینه کاری: تولید مکمل های خوراکی اختصاصی دام و طیور
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: مگاباند

شرکت فناوران به زیست شرق

 • رئیس شرکت: دکتر محمد علی بهدانی
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: زراعت
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
 • زمینه کاری: تولیدداروهای گیاهی با تاکید بر تولید فرآورده های ارگانیگیشگیری کننده سرطان
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: کپسول و قرص زعفران ارگانیگ ضد سرطان (ارگوسف)

شرکت پاک الکترونیک خاوران

 • رئیس شرکت: دکتر محمد علی شمسی نژاد
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
 • زمینه کاری: طراحی و تولید مبدل های خورشیدی منفصل از شبکه
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: اینورتر خورشیدی منفصل از شبکه