برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: مهندس محمد حسین محسنی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف:
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۵
 • مکان برگزاری: ساختمان مانا2
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر خیاط
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • زمان اجرا: ۱۳:۱۳
 • مکان برگزاری: مجازی - کانال تلگرام: t.me/zarinbargkhavaran
 • مدرس: دکتر غنی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
 • زمان اجرا: ۱۱:۰۹
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای مهندس خلیلیان
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
 • زمان اجرا: ۰۸:۰۰
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم دکتر امیری
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
 • زمان اجرا: ۰۹:۰۰
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال