برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: دکتر غنی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
 • زمان اجرا: ۱۱:۰۹
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای مهندس خلیلیان
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
 • زمان اجرا: ۰۸:۰۰
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم دکتر امیری
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
 • زمان اجرا: ۰۹:۰۰
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر جمالیان
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
 • زمان اجرا: ۱۱:۰۰
 • مکان برگزاری: مبلغ دوره:200/000تومان-مجازی - کانال تلگرام: t.me/zarinbargkhavaran
 • مدرس: دکتر آذرمی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۵:۰۰
 • مکان برگزاری: مبلغ دوره:150/000تومان-مجازی - کانال تلگرام: t.me/zarinbargkhavaran