برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: آقای دکتر سید ابوذر فنایی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۱:۳۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مهندس امید رضا نجفی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی:
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
 • زمان اجرا: ۰۹:۵۰
 • مکان برگزاری: ساعت تشکیل کارگاه ساعت8 صبح الی 14 روزپنجشنبه 5 خرداد ماه در محل دانشکده مهندسی شنبه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای دکتر امیر سالکی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: کامپیوتر و فناوری
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۲:۳۴
 • مکان برگزاری: مجازی-حضوری
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای مهندس رضا چوپانی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق الکترونیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۲:۳۲
 • مکان برگزاری: مجازی-حضوری
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای مهندس مهرداد مشفقی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۲:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی-حضوری
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال