برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: آقای دکتر سید ابوذر فنایی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۱:۴۵
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای دکتر مهدی نصرآبادی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 • زمان اجرا: ۱۱:۳۹
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم عفت صحراگرد
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق مخابرات
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۱:۳۵
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: امیر حسین دربان حسینی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
 • زمان اجرا: ۱۱:۰۵
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: محمدمهدی قربان‌زاده
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: عمران
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۰:۱۳
 • مکان برگزاری: پردیس مهندسی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲۵۰,۰۰۰ ریال