برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: مریم عظیمی نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
 • زمان اجرا: ۱۵:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی و حضوری - در پایان دوره با پرداخت هزینه آزمون و گواهی و شرکت در آزمون مدرک فنی و حرفه ای اعطا خواهد گردید.
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مریم عظیمی نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۵:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی و حضوری -در پایان دوره با پرداخت هزینه آزمون و گواهی و شرکت در آزمون مدرک فنی و حرفه ای اعطا خواهد گردید.
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای دکتر سید ابوذر فنایی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۱:۳۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مهندس امید رضا نجفی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی:
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
 • زمان اجرا: ۰۹:۵۰
 • مکان برگزاری: ساعت تشکیل کارگاه ساعت8 صبح الی 14 روزپنجشنبه 5 خرداد ماه در محل دانشکده مهندسی شنبه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مهندس محمد حسین محسنی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف:
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۵
 • مکان برگزاری: ساختمان مانا2
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۸۰۰,۰۰۰ ریال