برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: هاشم جهانگیر
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: عمران
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۱:۵۳
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22-20
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مجید ریگی زاده
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: کامپیوتر
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: دانشکده فنی مهندسی فردوس - سایت عمومی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: وظیفه دان
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: کامپیوتر
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: سایت الکترونیک
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: جواد پیری
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: کامپیوتر
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: دانشکده فنی و مهندسی فردوس
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال