برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: زهره نخعی زاده
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: آمار
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: کارگاه آمار (پردیس علوم پایه)
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر آرمان ریبد
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: آمار
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
 • زمان اجرا: ۰۹:۴۴
 • مکان برگزاری: مجازی-روز و ساعت تشکیل کلاس روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 20-18 میباشد.
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر آرمان ریبد
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: آمار
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۳:۵۱
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دكتر علي اشرفي
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زمین شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازي
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: رضا خالدی
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زمین شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۰:۴۸
 • مکان برگزاری: 4 ساعت مجازی + 2 ساعت عملی در پردیس علوم
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال