برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: دكتر علي اشرفي
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زمین شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازي
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: رضا خالدی
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زمین شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۰:۴۸
 • مکان برگزاری: 4 ساعت مجازی + 2 ساعت عملی در پردیس علوم
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر محمد احسان تقوي زاده
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زیست شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • زمان اجرا: ۱۳:۵۲
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر محمد باقر عرفانیان
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زیست شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
 • زمان اجرا: ۱۳:۴۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مریم احبابی
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زیست شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
 • زمان اجرا: ۱۳:۳۴
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۳۰۰,۰۰۰ ریال