برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: کامران بهرامپور
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی ***برای دریافت گواهینامه تیک صدور گواهینامه را فعال نمایید***
 • مدرس: علی شهیدی و حسین باقری
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: مهندسی آب
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: بصورت وبینار در سامانه webinar.birjand.ac.ir از ساعت 20 تا 22
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: محمد مهدی ربیعه
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: گیاه‌پزشکی و باغبانی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر سید جواد حسینی واشان
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: بصورت وبینار در سامانه LMS
 • مدرس: محمد باقر منتظر تربتی
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: LMS http://ac5.birjand.ac.ir/kargah1صدور گواهی فنی حرفه ای منوط به پرداخت هزینه(60000تومان)میباشد
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال