برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: مهندس حسین شکری
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۷:۰۰
 • مکان برگزاری: ac5.birjand.ac.ir/researchpk
 • مدرس: مهندس حسین شکری
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: ac5.birjand.ac.ir/researchpk
 • مدرس: دکتر نعیمی پور مهندس ذیروح
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • زمان اجرا: ۱۳:۵۸
 • مکان برگزاری: مجازی