برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: آقای دکتر حسین نعیمی پور یونسی
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
 • زمان اجرا: ۱۰:۳۵
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی، دامپروری
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مهدی هدایتی زاده
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: زراعت
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 • زمان اجرا: ۰۹:۵۲
 • مکان برگزاری: پردیس کشاورزی، سایت کامپیوتر
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم مهندس آسیه نطقی مقدم
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: گیاه‌پزشکی و باغبانی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
 • زمان اجرا: ۲۰:۲۹
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی
 • مدرس: دکتر محمدرضا سعیدافخم الشعرا
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: مرتع و آبخیزداری
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
 • زمان اجرا: ۱۹:۵۹
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی
 • مدرس: خانم مهندس مهناز کهنسال
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: گیاه‌پزشکی و باغبانی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
 • زمان اجرا: ۱۹:۵۳
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی