برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: آقای دکتر یوسف رمضانی
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: مهندسی آب
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
 • زمان اجرا: ۲۲:۳۷
 • مکان برگزاری: پردیس کشاورزی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای مهندس حسین شکری
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مهندس حسین شکری
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۷:۰۰
 • مکان برگزاری: ac5.birjand.ac.ir/researchpk
 • مدرس: مهندس حسین شکری
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: ac5.birjand.ac.ir/researchpk
 • مدرس: دکتر نعیمی پور مهندس ذیروح
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • زمان اجرا: ۱۳:۵۸
 • مکان برگزاری: مجازی