برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: دکتر مرتضی اسماعیل نژاد
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جغرافیا
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
 • زمان اجرا: ۲۱:۱۷
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: دکتر مرتضی اسماعیل نژاد
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جغرافیا
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
 • زمان اجرا: ۲۱:۰۸
 • مکان برگزاری:
 • مدرس: محمد اسکندری و Awin Tavakoli
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جغرافیا
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
 • زمان اجرا: ۱۶:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: زهرا شيرزور
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جامعه شناسی
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۸
 • مکان برگزاری: مجازي
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال