برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: خانم دکتر فاطمه چهکندی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان انگلیسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
 • زمان اجرا: ۱۱:۱۴
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم دکتر فاطمه چهکندی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان انگلیسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
 • زمان اجرا: ۱۱:۰۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر محمد اسکندری
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جغرافیا
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: دکتر مرتضی اسماعیل نژاد
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جغرافیا
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
 • زمان اجرا: ۲۱:۱۷
 • مکان برگزاری: مجازی