برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: اقای میری
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: فامه طاهرپور
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم کیوانی
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال