برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: زهره نخعی زاده
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: آمار
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: کارگاه آمار (پردیس علوم پایه)
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای دکتر سید ابوذر فنایی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۱:۴۵
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای دکتر مهدی نصرآبادی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 • زمان اجرا: ۱۱:۳۹
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم عفت صحراگرد
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق مخابرات
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۱:۳۵
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: احسان بخش
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • زمان اجرا: ۰۹:۰۰
 • مکان برگزاری: پردیس علوم رفتاری کارگاه های طراحی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰,۰۰۰ ریال