برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: دكتر علي اشرفي
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زمین شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازي
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر محمد اسکندری
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جغرافیا
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: مریم عظیمی نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
 • زمان اجرا: ۱۵:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی و حضوری - در پایان دوره با پرداخت هزینه آزمون و گواهی و شرکت در آزمون مدرک فنی و حرفه ای اعطا خواهد گردید.
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مریم عظیمی نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۵:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی و حضوری -در پایان دوره با پرداخت هزینه آزمون و گواهی و شرکت در آزمون مدرک فنی و حرفه ای اعطا خواهد گردید.
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: آقای دکتر سید ابوذر فنایی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۱:۳۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴۰۰,۰۰۰ ریال