برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: مژگان خیرالهی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
 • زمان اجرا: ۰۹:۰۲
 • مکان برگزاری: کارگاه حجم
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مژگان خیرالهی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 • زمان اجرا: ۱۰:۵۷
 • مکان برگزاری: کارگاه قلمزنی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مژگان خیرالهی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۱۰/۰۹
 • زمان اجرا: ۰۹:۰۵
 • مکان برگزاری: نگارخانه هنر
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مریم عظیمی نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۰:۴۱
 • مکان برگزاری: ساختمان مانا
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: احسان بخش
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۸
 • مکان برگزاری: پردیس علوم رفتاری کارگاه های طراحی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال