برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: مریم عظیمی نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
 • زمان اجرا: ۱۵:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی و حضوری - در پایان دوره با پرداخت هزینه آزمون و گواهی و شرکت در آزمون مدرک فنی و حرفه ای اعطا خواهد گردید.
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: مریم عظیمی نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 • زمان اجرا: ۱۵:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی و حضوری -در پایان دوره با پرداخت هزینه آزمون و گواهی و شرکت در آزمون مدرک فنی و حرفه ای اعطا خواهد گردید.
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: فاطمه زراعتگر
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
 • زمان اجرا: ۲۲:۳۹
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: زهره خسروی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۹:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: میثم نیکزاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: باستان شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
 • زمان اجرا: ۰۱:۳۱
 • مکان برگزاری: مجازی