جدیدترین محصولات

همه محصولات

پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌16
تعداد دوره ها: 22
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 16
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌11
تعداد دوره ها: 31
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 25
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 8
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

برگزاری کارگاه بوم ناب ویژه صنایع خلاق

برگزاری کارگاه بوم ناب ویژه صنایع خلاق
  • ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
با عنایت به رسالت زیست‌بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند درخصوص تسهیل و شت...
ادامه مطلب

گزارش پانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش پانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
  • ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
پانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموز...
ادامه مطلب

برگزاری رویداد ملی سرمایه گذاری 9vest

برگزاری رویداد ملی سرمایه گذاری 9vest
  • ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی