پردیس علوم پایه
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 2
مشاهده دوره ها
پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
ادبیات و علوم انسانی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 3
مشاهده دوره ها
کشاورزی سرایان
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 5
مشاهده دوره ها
مرکز نوآوری
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 16
مشاهده دوره ها
علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 4
مشاهده دوره ها
پردیس مهندسی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌1
تعداد دوره ها: 19
مشاهده دوره ها
علوم ورزشی
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 1
مشاهده دوره ها
هنر  
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 19
مشاهده دوره ها
فنی فردوس
تعداد دوره های در حال ثبت نام: ‌0
تعداد دوره ها: 8
مشاهده دوره ها
آخرین اخبار

وبینار دی ان ای نوآور

وبینار دی ان ای نوآور
  • ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
- برای مشاهده کلیک کنید.
ادامه مطلب

بازدید ارزیاب ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از واحدهای فناور دانشگاه بیرجند

بازدید ارزیاب ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از واحدهای فناور دانشگاه بیرجند
  • ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
دکتر فریدون صادقی به منظور رتبه‌بندی و بررسی شرایط موجود از واحدهای فناور دانشگاه بیرجند بازدید کرد.
ادامه مطلب

گزارش دوازدهمین نشست مدیران ارتباط به صنعت و جامعه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش دوازدهمین نشست مدیران ارتباط به صنعت و جامعه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
  • ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
- برای مشاهده کلیک کنید.
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی