آخرین اخبار

یازدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

یازدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
  • ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
یازدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در تاریخ 99/05/01 در محل وزا...
ادامه مطلب

سازمان پژوهش‌های علمی و و صنعتی ایران برگزار می کند: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی

سازمان پژوهش‌های علمی و و صنعتی ایران برگزار می کند: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی
  • ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
فایل های چگونگی...
ادامه مطلب

معرفی به همراه فایل های آموزشی سامانه تاپ

معرفی به همراه فایل های آموزشی سامانه تاپ
  • ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
ادامه مطلب

سایر اخبار

تعداد

طرح های پژوهشی جاری

0

تعداد

شرکت های زایشی

0

تعداد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

0

تعداد

واحدهای فن آور

0

تعداد

رویداد های کارآفرینی

0

تعداد

دوره های فنی حرفه ای

0

دانلود آموزش های کاربردی