دانش بنیان

شرکت مبین گوهر آزمای فرآور

 • رئیس شرکت: دکتر محسن مجتهدی
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: منابع طبیعی و محیط زیست
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
 • زمینه کاری: تولید مکمل های خوراکی اختصاصی دام و طیور
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: مگاباند

شرکت فناوران به زیست شرق

 • رئیس شرکت: دکتر محمد علی بهدانی
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: منابع طبیعی و محیط زیست
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
 • زمینه کاری: تولیدداروهای گیاهی با تاکید بر تولید فرآورده های ارگانیگیشگیری کننده سرطان
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: کپسول و قرص زعفران ارگانیگ ضد سرطان (ارگوسف)

شرکت پاک الکترونیک خاوران

 • رئیس شرکت: دکتر محمد علی شمسی نژاد
 • نائب رئیس:
 • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه: مهندسی برق و کامپیوتر
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
 • زمینه کاری: طراحی و تولید مبدل های خورشیدی منفصل از شبکه
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: اینورتر خورشیدی منفصل از شبکه

شرکت دانش بنیان بهسازان آب و انرژی بیرجند

 • رئیس شرکت: کتایون زارعی
 • نائب رئیس: دکتر بهزاد امیدی کاشانی
 • دانشکده: مهندسی
 • گروه: مهندسی
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
 • زمینه کاری: بهینه سازی مصرف آب و انرژی در مصارف خانگی و صنعتی
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: قطعه کاهنده مصرف آب کولرهای آبی، پوشش چلی فوم روی نصب تشتک داخل کولر جهت جلوگیری از تبخیر آب

شرکت دانش بنیان کیان فناور

 • رئیس شرکت: مهندس امیر حسن اسعدیان
 • نائب رئیس: سمیرا کرباسی
 • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
 • گروه: مهندسی برق و کامپیوتر
 • تاریخ مجوز: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
 • زمینه کاری: بیوتکنولوژی
 • روزنامه رسمی:
 • محصولات: دستگاه تفنگ ایرانی انتقال ژن، دستگاه انگیزش رویان رویشی