اختراعات

سیستم غیر تماسی داده پردازی استریو جهت ضبظ اطلاعات سه بعدی ارتعاشی توربین بادی

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۹۴۲۶۶
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: عمران

سایر مخترعین : سید محمد امام، سید جواد حسینی نیا 

دروگر دستی زعفران با قابلیت برداشت تمام گل و یا کلاله(سرگل)

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۸۰۸۵
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
 • دانشکده: کشاورزی
 • گروه: عمران

 

ساخت ماشین ضربه کم سرعت روی نومنه ازمایشگاهی شارپی

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۷۹۰۰
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
 • دانشکده: مهندسی

سایر مخترعین : علی صالح طیبی 

توربین بادی محور قائم با دو رتور استوانه ای

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۶۱۸۹
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
 • دانشکده:

 

سیستم هوشمند کنترل ورود و خروج مسافرین اتوبوس

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۵۰۲۶
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
 • دانشکده:

سایر مخترعین : آرش روشنی