اختراعات

توپ بدمینتون سنتزی با رویکرد افزایش متغیرهای ایرودینامیک

 • مخترع: محمد یوسفی
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۰۹۰۴
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش

 

سیستم هوشمند ثبت اختلال دیداری حرکتی

 • مخترع: محمد یوسفی
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۱۲۱۸
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش

 

دستگاه ارزیابی و بهبود هماهنگی- ادراکی حرکتی

 • مخترع: محمد یوسفی
 • شماره ثبت اختراع: ۹۷۳۰۷
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش

 

توپ بدمینتون سنتزی با رویکرد افزایش متغیرهای ایرودینامیک

 • مخترع: محسن محمدنیا احمدی
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۰۹۰۴
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش

 

کفش ورزشی با مکانیسم هیدرولیکی

 • مخترع: سید عباس فرجاد پزشک
 • شماره ثبت اختراع: ۱۰۱۴۹۲
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش