اختراعات

دستگاه تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و بعد از شکمبه ای مواد خوراکی در شرایط In Vitro

 • مخترع: علی اله رسانی
 • شماره ثبت اختراع: ۵۱۱۹۹
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۸۷/۰۵/۰۴
 • دانشکده:

 

دستگاه تعیین فیبر خام ،ADF و NDF در مواد خوراکی

 • مخترع: علی اله رسانی
 • شماره ثبت اختراع: ۴۱۲۲
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • دانشکده:

 

سیستم غیر تماسی داده پردازی استریو جهت ضبظ اطلاعات سه بعدی ارتعاشی توربین بادی

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۹۴۲۶۶
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

سایر مخترعین : سید محمد امام، سید جواد حسینی نیا 

دروگر دستی زعفران با قابلیت برداشت تمام گل و یا کلاله(سرگل)

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۸۰۸۵
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
 • دانشکده:

 

ساخت ماشین ضربه کم سرعت روی نومنه ازمایشگاهی شارپی

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۷۹۰۰
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
 • دانشکده:

سایر مخترعین : علی صالح طیبی