ماموریت و اهداف

مرکز نوآوری بمنظور حمایت از افراد و گروه های خلاق و ایده های نوآورانه کسب و کار، دانشگاه بیرجند راه­اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی را با همکاری پارک علم و فناوری استان در دستور کار قرارداده است. این مرکز که در مرحله تکمیل نهایی (تجهیز) فضای مورد نیاز قرار دارد به­زودی راه اندازی خواهد شد. 

در این مرکز ایده های کسب و کار نوآورانه در مسیر برنامه های مرکز مذکور پرورش یافته و به بازار تقاضا نزدیک می­شوند. شتابدهی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی از طریق برگزاری رویدادهای کارآفرینی از قبیل استارتاپ ویکند، بوت کمپ، استارتاپ گرایند، ماشین استارتاپ ناب، همایش­ها، گردهمایی‌ها، کارگاه­ها و دوره‌های آموزشی و ...، شناسایی و راهنمایی گروه ها و افراد صاحب ایده نوآورانه و حمایت از آنها در تمام زمینه های مورد نیاز از مهمترین اهداف و وظایف این مرکز می باشد.

خدمات آموزشی، مشاوره ای، بازاریابی، کارگاهی، آزمایشگاهی، اداری و واگذاری فضای استقرار و تجهیزات اولیه مورد نیاز از جمله خدمات قابل ارائه به گروه های پذیرفته شده می باشد.