برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: دکتر امیر سالکی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • زمان اجرا: ۱۰:۰۵
 • مکان برگزاری: ساختمان مهارت آموزی ( هواشناسی سابق )
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: هاشم جهانگیر
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: عمران
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۷:۵۱
 • مکان برگزاری: دانشکده فنی فردوس
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر سمیه رجبی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۰:۲۰
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: امیر سالکی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۰:۱۴
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: امیرحسین عباسی
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: عمران
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
 • زمان اجرا: ۱۳:۳۵
 • مکان برگزاری: سامانه‌ی آموزش مجازی دانشگاه بیرجند
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال