برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: بهناز کیوانی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: کامپیوتر و فناوری
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
 • زمان اجرا: ۰۸:۱۵
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: سکینه مرادی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
 • زمان اجرا: ۰۸:۰۰
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: هاشم جهانگیر
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: عمران
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۱:۵۳
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22-20
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: زهره خسروی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۹:۴۶
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: بهناز کیوانی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: کامپیوتر و فناوری
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۳:۴۵
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال