برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: بهناز کیوانی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: کامپیوتر و فناوری
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
 • زمان اجرا: ۱۷:۰۰
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم خسروی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: باستان شناسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 • زمان اجرا: ۰۱:۱۲
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر رئیس السادات
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زمین شناسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۷:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی (هر روز ساعت 17 تا 19 از 3 تا 9 تیر ماه)
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: سکینه مرادی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: باستان شناسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری:
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال