فراخوان فرصت‌های شغلی و همکاری در حوزه ژئوماتیک

ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته با همکاری مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا فراخوانی را برای فرصتهای شغلی و همکاری در حوزه های مختلف به ویژه ژئوماتیک و IT ارائه نموده است. لطفا برای ثبت رزومه خود به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

-http://expert.gitaic.com/