برگزاری دوره سوم مدرسه علوم شناختی

دانشگاه علامه طباطبایی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش آموختگان دکتری، پسا دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه ها با حوزه های علوم شناختی اقدام به برگزاری دوره سوم مدرسه علوم شناختی با عنوان "شناخت کاربرد علوم شناختی" در تاریخ 98/4/5 نموده است.علاقه مندان جهت ثبت نام به آدرس ascs.atu.ac.ir مراجعه نمایند.