صورتجلسه شورای کارآفرینی دانشکده کشاورزی (اصلاح برنامه های مرکز SCD+...)

 

مصوبات:
  • ۱.

حاضرین:
غایبین: