اختراعات

توربین بادی محور قائم با دو رتور استوانه ای

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۶۱۸۹
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
 • دانشکده:

 

سیستم هوشمند کنترل ورود و خروج مسافرین اتوبوس

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۵۰۲۶
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
 • دانشکده:

سایر مخترعین : آرش روشنی 

دستگاه بدنسازی الکترومکانیکی هوشمند بدون وزنه

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۳۰۴۰
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
 • دانشکده: علوم ورزشی

سایر مخترعین : سیروس ملک- سهیل احمدی- محمدایوبی آواز 

دستگاه هیدروفرمینگ لوله با حرکت محوری آزاد

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۳۷۸۲
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
 • دانشکده:

سایر مخترعین : خلیل خلیلی- سیدیوسف احمدی بروغنی 

محفطه دماهای بسیار پایین قبل حمل با مبرد نیتروژن

 • مخترع: مهدی اکبری
 • شماره ثبت اختراع: ۸۴۲۱۶
 • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
 • دانشکده:

سایر مخترعین : حمید خوانین