برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: هما مالکی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
 • مکان برگزاری: مجازی ***لطفا موقع ثبت نام تیک صدور گواهینامه را فعال نکنید***
 • مسئول اجرا: الهام یوسفی روبیات
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه بیرجند