برنامه های کارآفرینی
  • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
  • دانشکده: مرکز نوآوری
  • گروه: مرکز نوآوری
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
  • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی