برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: خانم دکتر ملایی
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زیست شناسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
 • زمان اجرا: ۲۰:۳۲
 • مکان برگزاری: مجازی (شروع از 19 آذر ماه 42 ساعت چهارشنبه ها و پنجشنبه ها)
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: الهام یوسفی روبیات
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۰
 • مکان برگزاری: lms
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: الهام یوسفی روبیات
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۰:۳۵
 • مکان برگزاری: lms
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر فاطمه چکهندی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان انگلیسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۲:۳۷
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر فاطمه چکهندی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان انگلیسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • ثبت نام آزاد: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال