برگزاری پیش رویداد جذب ایده ادبیات و علوم انسانی

زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند، در راستای جذب ایده‌های نوآورانه، فناورانه و اشتغال آفرین، برگزاری رویداد جذب ایده را برای دانشجویان و دانشگاهیان در نظر دارد. رویداد جذب برای تمامی دانشجویان و اساتید در رشته‌های مختلف در نظر گرفته شده است که تا با حضور خود در این رویداد طرح‌های مبتنی بر علم را به صنعتی مولد تبدیل کرده و خلق کسب و کار دانش بنیان کنند.

با عنایت به اهمیت بالای مسائل حوزه علوم انسانی و توجه مضاعف به رشته های مرتبط با این زمینه ها مانند جغرافیا، زبان انگلیسی، مدیریت دولتی، حقوق، جامعه شناسی و فلسلفه از جمله رسالت های زیست بوم نوآوری دانشگاه است که با حمایت از طرح های مرتبط در افزایش توان تولید علمی سهیم باشد. پیش رویداد جذب ایده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 18 آبان در محل فضای باز دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دانشجویان این دانشکده برگزار شد که با استقبال دانشجویان همراه بود. ارائه اعضای هیات علمی، استارتاپ‌های موفق و بیان تجربیات استارتاپی کمک شایانی به دانشجویان حاضر کرده است.

مراسم با صحبت های دکتر اکبری، رئیس گروه کارآفرینی دانشگاه بیرجند آغاز شد که در آن دانشجویان با ظرفیت های دانشگاه بیرجند و خاصه زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه آشنا شدند. در ادامه سرکار خانم دکتر شیرزور مسئول هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از ظرفیت های بالای رشته‌های این دانشکده در ایجاد اشتغال و کارآفرینی صحبت کردند و دانشجویان را به ایده پردازی و خلاقیت برای خلق کسب و کاری درآمدساز توصیه کرد. سپس آقای علی غربی مدیر استارتاپ آیلتس آپ از تجربیات شخصی خود گفت و به عنوان یک جوان استارتاپی موفق به دانشجویان معرفی شد. در ادامه دکتر اسکندری عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند به بیان زمینه‌های کارآفرینی بین رشته‌ای در حوزه علوم انسانی پرداخت. در نهایت آقای حامد بیدل  مدیرعامل شرکت خلاق‌بنیان دروازه وب آسیا و بنیان‌گذار استارتاپ مجله یاب فارسی به توانمندی های خود و مسیر شکل گیری ایده مجله یاب فارسی پرداخت.

در انتهای برنامه از دانشجویان صاحب ایده برای حضور در رویداد جذب دانشگاه در تاریخ 26 آبان دعوت شد تا با حضور در این رویداد و شرکت در این رقابت استارتاپی توان و ظرفیت خود را در ایده پردازی بسنجند. در صورت پذیرش به عنوان ایده های برتر، حمایت های مالی و معنوی زیست بوم از بدو پذیرش صورت خواهد پذیرفت.