برگزاری کارگاه آموزشی «خودآگاهی شغلی»

کارگاه آموزشی «خودآگاهی شغلی» صبح روز یک ‌شنبه 8 خرداد 1401 در سالن مهندس امینی برگزار شد.

این کارگاه تعاملی با چند پرسش از شرکت‌کنندگان آغاز شد، خودتان را معرفی نمایید، هدف خود از شرکت در این کارگاه را بیان نمایید، در پایان کارگاه منتظر چه دستاوردی هستید.

در ادامه مهندس شورستانی به بیان تفاوت کشورهای موفق و ناموفق در چند ویژگی از جمله قدمت تاریخی و میزان منابع طبیعی قابل استحصال پرداخته و علت موفقیت کشورها را براساس آمارهای جهانی در تفاوت منابع انسانی در آن‌ها دانستند.

تفاوت رفتارهای کاری و شغلی در کشورهای موفق و دیگر کشورها نیز براساس آمارهای جهانی بیان گردید.

درگیری با کار (Employee engagement) موضوع دیگری بود که به توضیح آن پرداخته شد. طبق آمارهای جهانی در بین بیش از 25 میلیون نفر از 190 کشور، به طور متوسط فقط 8 درصد آن‌ها با کار خود درگیر هستند و اشتیاق دارند.

چه مسائلی باعث دلبستگی و درگیری با کار می‌شود، عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار به روش جدید و ویژگی‌های سازمان سرآمد موضوعات دیگری بود که به آن‌ها پرداخته شد.

مهندس شورستانی پس از این به توضیح خودآگاهی پرداختند و عواملی که در رضایت‌مندی شغلی تاثیر می گذارند، عوامل موثر بر خودآگاهی، موانع رشد خودآگاهی و مهارت‌های خودآگاهی را بیان کردند.

در پایان آزمون رغبت‌سنج شغلی هالند به طور خلاصه توضیح داده شد.