کارگاه تئوری و عملی تولید تا بازاریابی تراریوم برگزار شد

شرکت تاوا جوانه سبز با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و همچنین مرکز مهارت آموزی (TMC) دانشگاه بیرجند، کارگاه تئوری و عملی تولید تا بازاریابی تراریوم (باغ شیشه‌ای) را با هدف کارآفرینی در حوزه کشاورزی و همچنین ایجاد یک کسب و کار کوچک برای شرکت کنندگان برگزار کرد.

مدرسین این کارگاه آقایان سید امیر حسین حسینی و سید سجاد محمودی بودند که تعداد ۳۵ نفر کارآموز به مدت ۴ ساعت با نحوه‌ی طراحی، ساخت و بازاریابی تراریوم (باغ شیشه‌ای) به صورت تئوری و عملی آشنا شده و در غالب ۷ گروه به صورت عملی، تراریوم (باغ شیشه ای) خود را طراحی و اجرا نمودند.

این کارگاه در روز یکشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه در "فضای اشتراکی ساختمان شماره یک مانا" و "کافه کارآفرینی برکت دانشگاه بیرجند" برگزار گردید.

شایان ذکر می‌باشد که مدرک معتبر دو زبانه از طریق مرکز مهارت آموزی (TMC) دانشگاه بیرجند و مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، به شرکت کنندگان این کارگاه اعطا خواهد شد

.