شتابدهنده ها

شتابدهنده ناوک ( کشاورزی، صنایع غذایی، زنجیره کامل دام، طیور و حمل و نقل (با تمرکز بر حمل و نقل بین‌المللی) )

معدن بوم: شبکه نوآوری معدن بوم، پلتفرم نوآوری و کارآفرینی تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی