اولویت های دستگاه ها

-اولویت های پژوهشی و فناورانه سال ۱۴۰۲ شرکت آب و فاضلاب مشهد


-اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیمه


-اولویت های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


-اولویت های پژوهشی حوزه توسعه صنعت گوهرسنگ کشور


-اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پروش خراسان جنوبی در سال 1401


-اولویت­ها و نیازهای فناورانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در سال 1401


-اعلام RFPهای اداره کل پزشکی قانونی استان  در سال 1401


-اولویت های پژوهشی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در سال 1401


-اولویت‌های پژوهشی اداره کل دامپزشکی و جهاد کشاورزی استان سال ۱۴۰۱


- اعلام اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلای استان خراسان جنوبی در سال 1401


- اعلام اولویت های پژوهشی شهرداری بیرجنددر سال 1400


- اعلام اولویت های پژوهشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی


- اعلام اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان در سال 1399-1400


-اعلام اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در سال 1399


- اعلام اولویت های پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


- اعلام اولویت های پژوهشی معاونت تربیت و آموزش ناجا در سال 99


-  اعلام اولویت های پژوهشی فرماندهی مرزبانی خراسان جنوبی در سال 99


اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در سال 99


اولویت های پژوهشی برق منطقه ای خوزستان


اولویت های پژوهشی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی


اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 98


اولویت های پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


فراخوان اولویت های پژوهشی سال 98 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی


اولویت های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی


اولویت های پژوهشی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی


عناوین پروژه های ملی به وزارتخانه ها و سازمانهای کشور و لزوم ثبت پروژه ها در سامانه نیپای ملی


اعلام نیازهای بخش صنعت به دانشگاه جهت همکاری متقابل


نسخه جدید قراردادهای بنیاد نخبگان

قراردادهای آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری به منظور حمایت از دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان از ابتدای سال 1398