راه اندازی مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان

فضاي كسب و كار پويا و نیاز به سرمايه هاي انساني خلاق و ماهر از یک سو و مسايل و چالشهايي پيش روي جامعه درزمينه اشتغال بالاخص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سوی دیگر لزوم توسعه مهارتهای شغلی و کارآفرینی را دوچندان کرده است.  در سالهاي اخير نرخ رشد دانش آموختگان دانشگاهي افزايش چشمگيري داشته است و كمبود مهارتهاي كافي براي استخدام پذيري و كارآفريني مهمترين چالش فارغ التحصيلان دانشگاهي است. با توجه به آنكه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور متولي ارائه آموزش هاي مهارتي است و با توجه به ضرورت آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار به دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي، دانشگاه بیرجند را بر آن داشت که با راه اندازی مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (TMC)، گامی موثر در این مسیر بردارد. لذا در مرداد ماه سال 1397 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای استان با هدف كسب مهارتهاي فني و تخصصي و حضور فعال تر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور، افزايش توانمندي فارغ التحصيلان دانشگاهي، ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي، ارائه آموزشهاي كار آفريني به منظور افزايش نگاه كار آفرينانه وتوسعه وبهبود اشتغال پذيري دانشجويان  منعقد گردید.

مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (TMC) دانشگاه بیرجند اولین مرکز جوار دانشگاهی کشور است که در سامانه فنی و حرفه ای دارای پورتال رسمی می باشد و ثبت نام دانشجویان به شکل متمرکز و سیستماتیک از طریق این پورتال انجام می پذیرد. همچنین این مرکز در شروع فعالیت خود، موفق به برگزاری دوره مهارت آموزی در رشته کشاورزی شد که برای اولین بار در سطح کشور  برگزار گردید.

علاوه بر آن کسب مدال طلای المپیاد مهارت کشوری توسط دانشجوی رشته مهندسی برق این دانشگاه به نام آقای شمسی نژاد و برگزاری بیش از 30 دوره مهارتی در دو ترم ابتدای فعالیت از دستاوردهای بارز مرکز جوار می باشد.