بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های مناطق کویری و بیابانی استان و ارائه راهکارها برای سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه استان