برگزاری هفت کارگاه مجازی در یک پکیچ آموزشی

اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مجموعه هفت کارگاه مجازی 3 ساعته را در یک پکیچ آموزشی کوتاه مدت برگزار می نماید.

برای مشاهده پوستر کلیک کنید.