آیین نامه

آیین نامه تشکیل هسته های کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده ها، از طریق لینک زیر قابل دریافت می­باشد.