نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در جهت ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و تشویق جوانان به مشاغل مهارتی، مسابقاتی را تحت عنوان مسابقات ملی مهارت برگزار می‌نماید که برنامه اجرایی آن در سال جاری از 22 تیرماه با ثبت‌نام از طریق لینک زیر آغاز گردیده است. کلیه شرایط در پوستر ذکر شده است.

- لینک ثبت نام : http://www.portaltvto.com/olampiad/signup/step1