حمایت از پروژه های دانشجویی (کارشناسی ارشد/ دکتری)

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در راستای اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعت پتروشیمی از پروژه‌های دانشجویی مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری حمایت می‌نماید. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت http://www.npc-rt.ir ضمن مطالعه شیوه اجرای فرآیند حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و اولویت موضوعات این شرکت برای حمایت از پروژه‌ها، فایل مدارک لازم را دانلود نموده و نسخه اصل مدارک تکمیل شده را به این شرکت (امور حمایت از پروژه های دانشجویی) تحویل نمایند.