رویدادها
برگزاری دوره سوم مدرسه علوم شناختی
دانشگاه علامه طباطبایی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش آموختگان دکتری، پسا دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه ها با حوزه ها...