صورتجلسه شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند مورخ 98/3/18

جلسه شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه روز شنبه مورخ 18/3/98 در مرکز نوآوری و شتابدهی برگزار شد و درخصوص موضوعات مختلف به شرح ذیل بحث و تبادل نظر گردید. موارد ذیل در خصوص موضوعات مطرح شده به تصویب رسید.

مصوبات:
  • ۱. درخواست استقرار شرکتهای دانش بنیان فن آوران به زیست شرق دکتر محمد علی بهدانی، پاک الکترونیک خاوران دکتر محمد علی شمسی نژاد، بهسازان آب و انرژی دکتر بهزاد امیدی کاشانی و دنیای مجازی اونیک دکتر فواد الدینی، شرکت آقای دکتر افخم و اقای اسعدیان بررسی و مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت. مقرر شد فرآیند بررسی و ارزیابی شرکتها به طور منظم و دقیق انجام شود و اصول مصرح در آیین نامه رعایت شود. پیش رویدادهای استارت آپ ویکند هم نت در زمینه انار در فردوس، زرشک در دانشکده کشاورزی و زرشک و زعفران در پردیس دانشگاه بیرجند با مساعدت مالی بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی تا سقف 30 میلیون ریال برای هر پیش رویداد مطرح و مورد تایید شورا و جناب آقای دکتر احمدی زاده سرپرست محترم بنیاد قرار گرفت. پیشنهاد شد تفاهم نامه بین دانشگاه و بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از فعالیتهای مشترک تدوین گردد. برگزاری استارت آپ ویکند سنگهای قیمتی و جواهرات در نیمه اول اسفند ماه تصویب شد. پیگیری‌های لازم از طریق مراجع ذی ربط استان صورت پذیرد. برگزاری کارگاه‌های طرح کسب و کار، امور حقوقی ثبت شرکتها و امور مالی، آشنایی با قوانین و مقررات مراکز نوآوری تصویب گردید.

  • ۲. حاضرین: حمیدرضا نجفی ناصر ولی ‌پور مطلق علی سعیدی حسین شورستانی هما مالکی محسن پوررضا بیلندی محمد مسینائی میهمانان: جناب آقای دکتر احمدی زاده

حاضرین:
غایبین: