اختراعات

کود بیولوژیک(نیچر کود)

  • مخترع: مهدی اکبری
  • شماره ثبت اختراع: ۸۵۰۷۴
  • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
  • دانشکده: کشاورزی

 

طراحی و ساخت قد و بند آزمون چقرمگی شکست در فولاد ترمومکائیکال

  • مخترع: مهدی اکبری
  • شماره ثبت اختراع: ۷۹۵۷۹
  • تاریخ ثبت اختراع: ۱۳۹۲/۰۳/۲۶
  • دانشکده:

سایر مخترعین : علی فرهی