برنامه های کارآفرینی
  • مسئول اجرا: رضا زارع
  • دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر
  • گروه: -
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
  • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
  • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر