برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: سید علیرضا ذوالفقاری
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی ***لطفا موقع ثبت نام تیک صدور گواهینامه را فعال کنید***
 • مدرس: دکتر سیداحسان غیاثی
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
 • زمان اجرا: ۱۳:۰۳
 • مکان برگزاری: مجازی http://vc.birjand.ac.ir/kargah1
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر فاطمه چکهندی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان انگلیسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • ثبت نام آزاد: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: علی شهیدی، حسین باقری
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: مهندسی آب
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • زمان اجرا: ۱۲:۴۵
 • مکان برگزاری: بصورت وبینار در سامانه LMS ساعت 20
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: عبدالرحمان رجبی
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: زمین شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
 • زمان اجرا: ۰۶:۱۳
 • مکان برگزاری: آدرس کلاس vc.birjand.ac.ir/rqnjjmcq9kkw (روزهای فرد ساعت 16)
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۲۵۰,۰۰۰ ریال