برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: علوم ریاضی و آمار
 • گروه: آمار
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • مسئول اجرا: صادق پاسبان
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: کامپیوتر
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
 • مکان برگزاری: اموزش آنلاین و بر بستر اینترنت