برنامه های کارآفرینی
  • مسئول اجرا: آرزو پایدارفرد
  • دانشکده: هنر  
  • گروه: صنایع دستی
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
  • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
  • مکان برگزاری: کارگاه عکاسی دانشکده هنر