برنامه های کارآفرینی
  • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
  • دانشکده: هنر  
  • گروه: هنر اسلامی
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
  • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
  • مکان برگزاری: کارگاه طراحی 3