برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: جابر موسوی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: فرش
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • زمان اجرا: ۱۲:۳۲
 • مکان برگزاری:
 • مدرس: مریم عظیم نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: فرش
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
 • زمان اجرا: ۱۲:۲۷
 • مکان برگزاری:
 • مدرس: مریم عظیم نژاد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: فرش
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: کاظم ابراهیمی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • زمان اجرا: ۱۰:۳۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: نیما دهکردی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
 • زمان اجرا: ۰۷:۳۷
 • مکان برگزاری: مجازی