برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: دکتر سید ابوذر فنایی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۲:۰۱
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر سید ابوذر فنایی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
 • زمان اجرا: ۲۲:۲۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: امیر سالکی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۸:۲۰
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: امیر سالکی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۸:۱۷
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: سمیه رجبی
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
 • زمان اجرا: ۱۸:۱۵
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال