برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: عباس واعظ زاده
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان و ادبیات فارسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
 • زمان اجرا: ۰۲:۰۹
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: دکتر فاطمه چکهندی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان انگلیسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
 • زمان اجرا: ۰۲:۳۷
 • مکان برگزاری: مجازی
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر فاطمه چکهندی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان انگلیسی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۶
 • مکان برگزاری: مجازی
 • ثبت نام آزاد: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: خانم دکتر قربانی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان و ادبیات فارسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری:
 • مدرس: عباس واعظ زاده
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان و ادبیات فارسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: دانشکده ادبیات