برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: الهام یوسفی روبیات
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
 • زمان اجرا: ۰۸:۳۰
 • مکان برگزاری: lms
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: الهام یوسفی روبیات
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
 • زمان اجرا: ۱۰:۳۵
 • مکان برگزاری: lms
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: دکتر سیداحسان غیاثی
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
 • تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
 • زمان اجرا: ۱۳:۰۳
 • مکان برگزاری: مجازی http://vc.birjand.ac.ir/kargah1
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: علی شهیدی، حسین باقری
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: مهندسی آب
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • زمان اجرا: ۱۲:۴۵
 • مکان برگزاری: بصورت وبینار در سامانه LMS ساعت 20
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: الهام یوسفی روبیات
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: LMS (جهت دریافت گواهی فنی و حرفه ای هزینه جداگانه ای دریافت خواهد شد)
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال