برنامه های کارآفرینی
 • مدرس: سید علیرضا ذوالفقاری
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • زمان اجرا: ۱۸:۰۰
 • مکان برگزاری: مجازی ***لطفا موقع ثبت نام تیک صدور گواهینامه را فعال کنید***
 • مدرس: امیر محمدی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
 • زمان اجرا: ۰۳:۵۹
 • مکان برگزاری: آنلاین
 • مدرس: اردلان علیشاهی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: آنلاین
 • شهریه دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • ثبت نام آزاد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدرس: علی سعیدی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: آنلاین
 • مدرس: علی سعیدی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
 • زمان اجرا: ۰۰:۰۰
 • مکان برگزاری: آنلاین