پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در گاو
 • مسئول اجرا: سید همایون فرهنگ فر
 • دانشکده: کشاورزی
 • گروه: علوم دامی
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
 • مکان برگزاری: