نقاش شیشه های تزیینی (ویترای)
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
 • مکان برگزاری: کارگاه طراحی 3